ПИЛОТ   ПРОЈЕКАТ   ОБОГАЋЕНОГ   ЈЕДНОСМЕНСКОГ   РАДА

 

 

Наша школа је од ове школске године  укључена  у пилот пројекат Обогаћеног једносменског рада у школама.    Оно што овај пројекат ученицима омогућава јесте да на занимљив начин савлада одређене вештине, да добије подршку у учењу,  да уз сарадњу са наставницима креирају различите пројекте који ће бити реализовани у школи, али и ван ње.

Ученици се укључују добровољно, могу напуштати неке активности и укључивати се у друге током целе године. На почетку пројекта утврђене активности се фиксирају за цело полугодиште, не могу се мењати од седмице до седмице.  Родитељи  морају дати писану сагласност за учешће деце у активностима.

У издвојеним одељењима ученици одлазе кући на ручак, док у матичној школи храна ће се достављати из других  кухиња.

У  школској  2019/2020. години  матична школа  и  издвојена одељења  у  Паљини и Велепољу  ће  остваривати  различите  моделе  програма  и активности  у  једносменској   настави  са  циљем  пружања  додатне  образовно-васпитне  подршке  у  учењу  и  развоју  ученика.

Школа ће имати више различитих активности које ће се реализовати  од 14:00 до 16:00 часова три пута недељно.

Активности  за ученике од 1. до 4. разреда

 1. Правимо одељењске  вртове
 2. Играјмо се кроз учење, учимо игре
 3. Подршка учењу
 4. Учим да  учим
 5. Мали кустоси

Активности  за ученике од 5. до 8. разреда

 1. Подршка  учењу
 2. Разиграна  позорница
 3. Од  идеје  до  продукта  (ученичка  задруга)
 4. Мој  зачински еко – систем
 5. Кроз  наш објектив
 6. Познајем свој крај и показујем га другима
 7. Свет  у  мојим рукама (интернационани дан)