Свако савремено друштво суочава се са великом одговорношћу да кроз образовање омогући развијање личних, професионалних и социјалних компетенција, неопходних људима  да остваре право на рад, искажу своје личне потенцијале и живе квалитетнијим животом. Неки, ипак, пропуштају такве могућности када им се први пут укажу и потребно им је пружити другу шансу.

Према резултатима пописа становништва Србије из 2010. године, око 850.000 одраслих, односно 14% становништва старијег од 15 година, немају завршену основну школу. Без дана школе је 164.884 особа, а 1.279.116 особа има завршену само основну школу, без икаквих стручних квалификација. У протекле две деценије у земљи је постојало свега 16 школа за основно образовање одраслих у којима се радило по редукованим програмима за децу и које су на годишњем нивоу могле да школују само до 2.000 одраслих.

По узору на приоритете који су дефинисани у стратегији развоја „Европа 2010”, а у којој је један од главних циљева улагање у образовање и смањење броја необразованих, Европска унија је финансирала пројекат Друга шанса”. Пројекат је развио савремен програм функционалног основног образовања одраслих (ФООО) како би омогућио описмењавање особа које немају завршену основну школу, а самим тим допринео њиховој бржој социјалној интеграцији и општем економском напретку земље. У оквиру пројекта је од 2010. до 2013. године имплементиран и тестиран програм ФООО за 4.535 полазника старијих од 15 година без завршеног основног образовања и стручне оспособљености. У пројекат је било укључено 70 основних школа са територије целе Србије, а једна од њих била је и ОШ „Лела Поповић”  која је у пројекат ушла шк. 2012/2013. године.

Пројекат „Друга шанса” имао је за циљ да системски развије и тестира функционално основно образовање одраслих (ФООО) у Србији у периоду од септембра 2010. до септембра 2013. године. На основу позитивних резултата, Министарство просвете, науке и технолошког развоја увело је програм Функционалног основног образовања одраслих у редован систем образовања у школској 2013/2014. години, а Народна скупштина Републике Србије усвојила је 25. јула Закон о образовању одраслих који je почeo да се примењује од 2014. године.

Шта је ООО?

ООО (Основно образовање одраслих) програм бесплатног основног образовања одраслих старијих од 15 година. Намењен је особама које нису стекле диплому завршене основне школе у ранијем добу, било да су школовање прекинули или никада нису ишли у школу. Поред тога што је у потпуности бесплатан, програм наставе је функционалан и прилагођен одраслим особама, односно њиховим потребама, интересовањима, животном искуству, породичним и радним обавезама. Осмишљен је тако да оспособи полазнике да што ефикасније, брже и лакше савладају знања предвиђена основним образовањем и стекну неопходне личне и професионалне вештине које ће им помоћи да побољшају квалитет живота.

Настава се реализује кроз три циклуса од којих сваки траје једну школску годину. Полазници се уписују директно у одређене циклусе у зависности од тога колико су претходно разреда завршили.

Први циклус ( прва четири разреда ) намењен је основном описмењавању и стицању функционалне писмености ( читање, писање, рачунање ). У први циклус могу да се укључе полазници са сведочанством о завршеном првом, другом и/или трећем разреду основне школе, као и они који никада нису похађали основну школу.

Други циклус ( пети и шести разред ) намењен је стицању основа општег основног образовања и успостављању и развоју базичних интелектуалних и социјалних вештина које су неопходне за унапређење квалитета личног, породичног и социјалног живота, као и за наставак учења, социјалну интеграцију и постепену транзицију ка тржишту рада.

У други циклус могу да се упишу полазници који су завршили први циклус или имају сведочанство о завршеном четвртом разреду основне школе. Други циклус намењен је и онима који имају завршен 5. разред.

Трећи циклус ( седми и осми разред ) односи се на основно опште образовање, обуке за занимања и развијање компетенција које увећавају запослење, омогућавају улазак на тржиште рада и даље стручно усавршавање.

У трећи циклус  ООО могу да се упишу полазници који су завршили други циклус ООО или шести разред основне школе. Због специфичности образовног програма у трећем циклусу ООО, који укључује и обуке за занимања, у овај циклус се могу уписати и полазници са завршеним седмим разредом основне школе, али га морају похађати у целини. Након завршеног трећег циклуса полазници су оспособљени за наставак образовања, као и за запошљавање.

По завршетку наставе за 8. разред, у оквиру трећег циклуса полазници се, уз асистенцију и саветовање Националне службе за запошљавање, опредељују за једну од 50 понуђених стручних обука. Ове обуке се реализују у средњим стручним школама и трају до три месеца. Након завршетка програма, полазници добијају диплому о завршеном основном образовању и сертификат о завршеној стручној обуци. Стечено знање и диплома увећавају им шансе да пронађу запослење и дају прилику да наставе школовање, уколико то желе.

ОШ „Лела Поповић” 1. октобра 2016. године улази у пету годину успешне реализације програма основног образовања одраслих.

Прва смо школа у Србији која остварује програм основног образовања одраслих у једном казнено-поправном заводу.

Наша школа и Казнено-поправни завод у Нишу потписали су споразум о пословно-техничкој сарадњи 16.7.2014. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја верификовало је тај рад  29.10.2014. године.

Школски тим ОШ „Лела Поповић” од 3.11.2014. године у просторијама Казнено-поправног завода у Нишу пружа могућност осуђеницима без завршене основне школе да у оквиру издржавања затворске казне похађају школу и по њеном завршетку добију сведочанства о завршеном основном образовању.

ОШ „Лела Поповић” са поносом истиче да је једна од одабраних школа у Србији које раде на мисији смањења броја неписмених.

.