Ученичка задруга ,,Ризница” (секција Креативна радионица)

У оквиру Креативне радиониоце задругари су израђивали употребне и декоративне предмете.