1.12.2023. Церјанска пећина – бисер нашег краја

Представници сектора за Управљање заштићеним природним добрима Јавног предузећа „Дирекција за изградњу града Нишаˮ данас су наше ученике детаљније упознали са Церјанском пећином, спомеником природе и бисером нашег краја. Том приликом ученицима је приказан кратак документарац о спелеолошким објектима који се могу видети приликом обиласка Церјанске пећине.