Излет до Видришта

Дана 1. октобра 2019. године за ученике који похађају једносменску наставу организован је излет до локалног излетишта ,,Видриштеˮ. Излет је представљао корелацијску спрегу неколико активности Обогаћеног једносменског рада.

Док су пешачили до излетишта, ученици су са наставником физике мерили време и брзину кретања, како би израчунали колико времена им је потребно до излетишта и колико времена ће имати на располагању за боравак на самом излетишту, како би на време стигли на аутобус за повратак кућама.

Спонтани разговор са наставницима и међусобна вршњачка комуникација за наставницу српског језика били су својеврстан облик ненаметљиве говорне вежбе којом су ученици исказали своје комуникацијске способности. Изражавајући своје мисли, запажања, осећања, ученици су у говору користили обавештајне, упитне, узвичне, жељне, заповедне реченице, па су их том приликом теоријски обновили. Падежне и акценатске грешке прављене у говору приликом пешачења и боравка на излетишту, наставница српског језика препустила је ученицима да их сами региструју и исправе.

Ученици су у оквиру активности Познајем свој крај и показујем га другима демонстрирали завидно знање о културним, историјским и географским одликама свога краја.

На излету су ученици показали како се влада примеран ученик, па су својим понашањем заслужили да излет до Видришта буде само један у низу у оквиру активности Обогаћеног једносменског рада.

[slideshow_deploy id=’2703′]