Основне животне вештине

Основне животне вештине I циклус Миљковац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Писање-краће-биографије.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Здравље-важност-доброг-здравља.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Здравље-заразне-болести-и-епидемије.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Критичко-размишљање-и-решавање-проблема.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Управљање-личним-потенцијалима-и-могућностима.pdf

Основне животне вештине I циклус КПЗ

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ЗАХТЕВ-ЗА-ИЗДАВАЊЕ-УВЕРЕЊА-О-ДРЖАВЉАНСТВУ.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ЗДРАВА-ПОРОДИЦА.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ЛИЧНА-ДОКУМЕНТА.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ПАСОШ-1.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/лекција-1-вештине.docx

Основне животне вештине I циклус Дољевац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210526_235831.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210526_235855.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210526_235912.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210527_000030.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/IMG_20210527_000046.jpg

Основне животне вештине I циклус Житорађа

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/лекција-1-вештине.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ЗАХТЕВ-ЗА-ИЗДАВАЊЕ-УВЕРЕЊА-О-ДРЖАВЉАНСТВУ.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ЗДРАВА-ПОРОДИЦА.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ЛИЧНА-ДОКУМЕНТА.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/ПАСОШ-1.docx