Почетак наставе у другом полугодишту

Настава у другом полугодишту за ученике од 1. до 8. разреда наше школе почеће 18. јануара 2021. године.

Образовно-васпитни рад у другом полугодишту реализоваће се по моделима утврђеним на почетку школске 2020/2021. године.

За ученике од 1. до 7. разреда образовно-васпитни рад одвијаће се непосредно у школи, према постојећем распореду часова. Часови ће трајати 30 минута и почињаће у 08:30 часова.

Образовно-васпитни рад за ученике 8. разреда одвијаће се по комбинованом моделу, непосредно у школи и путем наставе на даљину. Ученици ће бити подељени у две групе. Групе ће радити у истом саставу и ротираће се сваке недеље. Када група А буде имала наставу понедељком, средом и петком непосредно у школи, група Б тим данима пратиће наставу онлајн. Када група А уторком и четвртком буде пратила наставу онлајн, тим данима група Б имаће наставу непосредно у школи. И обрнуто. Часови ће трајати 30 минута.

Подсећамо ученике да ће и у другом полугодишту важити прописане мере заштите здравља од ширења вируса ковид-19.

Срећан почетак другог полугодишта и повратак у школске клупе!