Еко-школа

 

O Еко-школи

Еко-школе су међународни програм развоја еколошког образовања и образовања за одрживи развој у школама. Њихов циљ је укључивање одрживог развоја у наставни процес кроз бројне школске активности. Интелектуални власник међународног пројекта Еко-школа је FEE (Foundation for Enviromental Education) чији је овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине”.

У Републици Србији међународни програм Еко-школа подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја.

ОШ „Лела Поповић” у Миљковцу је школске 2015/2016. године покренула поступак добијања статуса Еко-школе. Активности које се реализују у оквиру овог пројекта су одређене преко седам еко-школских корака:

– оснивање Еко-одбора

– израда програма рада

– праћење стања и оцењивање

– рад према наставном плану и програму

– оцена стања животне средине и

– означавање и оглашавање програма у школи

У школи су у оквиру овог међународног пројекта предузете бројне активности у које су, поред ученика и наставног и ненаставног особља, укључени и родитељи, а надамо се и укључивању уже и шире локалне заједнице. Такође, надамо се и зеленој заставици у наредној школској години.

22.04.2021. Дан планете Земље

22.03.2021. Светски дан вода