Еко-школа

 

 

O Еко-школи

Еко-школе су међународни програм развоја еколошког образовања и образовања за одрживи развој у школама.  Њихов циљ је укључивање одрживог развоја у наставни процес кроз бројне школске активности.

Интелектуални власник међународног пројејкта Еко-школе је FEE( Foundation for Enviromental Education), чији је овлашћени представник и национални члан организација „Амбасадори одрживог развоја и животне средине“ .

У Р.Србији међународни програм „Еко школа’’ подржава Министарство просвете,науке и технолошког развоја.

Наша школа  је школске 2015/16. покренула поступак добијања статуса Еко школе. Активности које се реализују у оквиру овог пројекта су одређене преко седам екошколских корака:

-оснивање Еко одбора

-израда програма рада

-праћење стања и оцењивање

-рад према наставном плану и програму

-оцена стања животне средине и

-означавање и оглашавање програма у школи

Бројне активности су предузете у оквиру овог међународног пројекта у које су поред ученика и наставног и ненаставног особља укључени и родитељи , а надамо се и укључивању уже и шире локалне заједнице. Такође, надамо се и зеленој заставици у наредној школској години.