Српски језик II циклус

Српски језик II циклус Миљковац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Адресирање-коверте.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Вештина-читања-и-разумевање-прочитаног.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Комуникативне-реченице.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Лични-подаци-полазника.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Попуњавање-налога-за-уплату.pdf

Српски језик II циклус КПЗ

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Писање-улица-општина-и-насеља.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Разликовање-књижевног-текста.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/05/Читање-и-проналажење-важних-информација.pdf

Српски језик II циклус Дољевац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_20210527-000715.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_20210527-000619.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_20210527-000613.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_20210527-000905.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Screenshot_20210527-000915.jpg

Српски језик II циклус Житорађа

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/kaca-2.jpg

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/kaca3.jpg