Физика II циклус

Физика II циклус Миљковац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Lekcija-1.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Lekcija-2.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Lekcija-3.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Lekcija-4.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Lekcija-5.docx

Физика II циклус КПЗ

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/1-Fizika-kretanje-podela.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/FIZIKA-KPZ-hidrost-i-atmosf-prit.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/FIZIKA.KPZ-presa-kocndocx.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/FIZIKA.KPZ-ZVUK-PRIT-CVdocx.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/FizikaKPZ-gravitelektrmagn-sila.docx

Физика II циклус Дољевац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Други-циклус-Равномерно-праволинијско-кретање.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/други-циклус-Мерење-дужине-и-времена.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Мерење-површине-и-запремине-други-циклус.docx

Физика II циклус Житорађа

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Други-циклус-Равномерно-праволинијско-кретање.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/други-циклус-Мерење-дужине-и-времена.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Мерење-површине-и-запремине-други-циклус.docx