Дигитална писменост II циклус

Дигитална писменост II циклус Миљковац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/digitalna-pismenost-6-test_El-posta_.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/digitalna-pismenost-test-7-безбедност.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/pretrazivanje-interneta.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/unos-teksta-2.-ciklus.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/vezba-Tekst-kucanje-i-kretanje-kroz-tekst.pdf

Дигитална писменост II циклус КПЗ

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/digitalna-pismenost-6-test_El-posta_.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/digitalna-pismenost-test-7-безбедност.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/pretrazivanje-interneta.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/unos-teksta-2.-ciklus.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/vezba-Tekst-kucanje-i-kretanje-kroz-tekst.pdf

Дигитална писменост II циклус Дољевац

Дигитална писменост II циклус Житорађа