Примењене науке

Примењене науке III циклус Миљковац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Предмет-Примењене-Науке.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Ekoloski-problemi-i-zagadjivanje-savremenog-sveta-treci-ciklus-OOO-.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Антибиотици-treci-ciklus.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Примењене-Науке-тест-провере-знања-.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Природне-катастрофе-у-свету.docx.pdf

Примењене науке III циклус КПЗ

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Primenjene-nauke-gajenje-bilj-i-ziv.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/PRIMENJENE-NAUKE.Zdravlje-i-lecenjedocx.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/PRIMENJENE-NAUKElecenje-higij-zast.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Primenjene-nauke.vodovod-strujadocx.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Primenjene-nauke-inaktivacija-kako-smo-izgradj.docx

Примењене науке III циклус Дољевац

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Предмет-Примењене-Науке.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Ekoloski-problemi-i-zagadjivanje-savremenog-sveta-treci-ciklus-OOO-.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Антибиотици-treci-ciklus.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Природне-катастрофе-у-свету.docx.pdf

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Примењене-Науке-тест-провере-знања-.docx.pdf

Примењене науке III циклус Житорађа

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/Боје-и-лакови.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/НОВИЈИ-МАТЕРИЈАЛИ-ЗА-КУЋЕ.docx

https://lelapopovic.edu.rs/wp-content/uploads/2021/06/viber_image_2021-04-09_11-14-57.jpg