Обавештење о упису деце у први разред и припремни предшколски програм школске 2022/2023. године

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

Поштовани родитељи,

Oбавештавамо вас да ОШ „Лела Поповић” Миљковцу врши упис деце у први разред шк. 2022/2023. године.

У ПРВИ РАЗРЕД  ШК. 2022/2023. ГОДИНЕ УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА КОЈА ДО ПОЧЕТКА ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ ИМАЈУ НАЈМАЊЕ ШЕСТ И ПО, А НАЈВИШЕ СЕДАМ И ПО ГОДИНА (ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2015. ДО 29.02.2016. ГОДИНЕ).

ДЕЦА ОД ШЕСТ ДО ШЕСТ И ПО ГОДИНА (ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2016.  ДО 31.08.2016. ГОДИНЕ) МОГУ СЕ УПИСАТИ У ПРВИ РАЗРЕД НА ЗАХТЕВ РОДИТЕЉА,  НАКОН  ПРОВЕРЕ СПРЕМНОСТИ  ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ.

Лекарски преглед деце обавиће се у Дому здравља у Нишу, а информације о распореду прегледа,  родитељи ће добити приликом пријављивања детета. 

Упис деце у први разред ОШ „Лела Поповић” Миљковац могуће је обавити електронским путем.

За електронски упис деце у први разред, потребно је у мејлу навести следеће податке:

  1. Име и презиме детета, ЈМБГ детета, адресу становања детета, назив вртића који дете похађа или назив школе у којој дете остварује припремни предшколски програм;
  2. Име и презиме  једног родитеља, ЈМБГ родитеља и  контакт телефон родитеља.

Наведене податке треба послати на мејл: lelapopovicskola@gmail.com

Уколико родитељ није у могућности да електронским путем упише своје дете у први разред, упис може обавити у школи у Миљковцу, сваког радног дана у термину од 08:00 до 14:00 часова. Упис ће у присуству родитеља електронски обавити секретар школе, а уколико се родитељ одлучи да на овај начин упише своје дете у први разред, потребно је да код себе има важећу личну карту и матични број детета.

На порталу www.euprava.gov.rs постоји напредна услуга Заказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ која је доступна родитељима.  Уколико родитељ не жели или није у могућности да термин уписа заказује путем портала еУправе, може директно контактирати секретара Основне школе ,,Лела Поповић” у Миљковцу и информисати се о свим детаљима уписа. Контакт телефони: 018/621-724 и 064/240466

Заказивање термина за тестирање деце обавиће се  до 31.05.2022. године.

Важно је нагласити да за који год начин уписа се родитељи одлуче, није потребно достављање било ког документа јер ће сви подаци бити прибављени по службеној дужности електронским путем.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ ШКОЛСКЕ 2022/2023. ГОДИНЕ

У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ УПИСУЈУ СЕ ДЕЦА РОЂЕНА ОД 01.03.2016. ДО КРАЈА ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ.
За све информације родитељи могу да  контактирају секретара школе путем следећих телефона: 018/621-724 и 064/2404666.