Почетна

Матична Основна школа ,,Лела Поповић“ налази се у селу Миљковцу-Општина Црвени крст, Ниш. Школи припадају и подручна одељења четвороразредних основних школа у насељима Паљина, Велепоље, Палиграце и Кравље. Од центра Ниша удаљена je 18 кm и са градом је повезана добрим асфалтним путем. Такође је добром путном мрежом повезана и са својим подручним одељењима.
Као самостална установа за остваривање циљева и задатака обавезног основног образовања и васпитања и са својством правног лица, школа је уписана у судски регистар под бројем 260 од 1972. године. Решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја број 022-05-12/ 2012-07 од 05.04.2013. године верификован је рад школе, тј. утврђено је да школа испуњава све прописане услове за рад.
Школа броји 120 ученика и може се похвалити својом 180 година дугом историјом и традицијом, као и завидном позицијом у нашем образовно-васпитном систему. Почетак рада школе у Миљковцу везан је за манастир Светог Николе. Овај манастир имао је у читавом периоду турске власти, а посебно у IX веку све до ослобођења од Турака, велики културно-просветни значај, не само за Миљковац него и за сва села око Топоничке реке. Комплекс са манастиром Светог Николе налазио се на граници миљковачког и велепољског атара, два километра источно од Миљковца, односно североисточно од средњовековног утврђења „Железник“. Оснивачем школе сматра се учитељ Марко Поповић из Давидовца, а почетак рада школе везује се за 1834. годину. Цео историјат можете преузети ОВДЕ.