16.11.2023. Дан толеранције у млађим разредима

О значају толеранције у друштву и неопходности борбе против дискриминације разговарало се у млађим разредима на Међународни дан толеранције. Ученици су низом активности (разговор, гледање видео материјала, прављење паноа) истакли значај борбе против дискриминације, како да је препознамо и отклонимо. На тај начин увидели су потребу и значај толеранције.