О задрузи

УЧЕНИЧКА  ЗАДРУГА ,,РИЗНИЦА’’

На седници Школског одбора ОШ,,Лела Поповић” у Миљковцу дана 30.05.2019.године једногласно је донет Оснивачки акт ученичке задруге Ризница. Решењем  Агенције за привредне регистре БД 66495/2019 од 09.07.2019. године усвојена је јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и регистрације у јединствени регистар пореских обвезника и у регистар привредних субјеката регистрована је Ученичка задруга Ризница Основна школа ,, Лела Поповић’’ Миљковац.

     Директор  ученичке  задруге: Љубинка Ранђеловић

     Циљеви  ученичке  задруге:  Развија способност  узајамне сарадње, осећај одговорности према стању животне средине, развија радне навике и способност за предузетнички  рад.

    Васпитно-образовне вредности:  Неговање  колективног  односа  међу  ученицима, заједничке сарадње, развијање  радних  навика, развијање  креативности, иницијативе, одговорности  у  раду.

    Претежна  делатност  Ученичке  задруге: Производна, продајна  и  услужна

Секције  Ученичке  задруге које  ће се реализовати у школи  и ментори:

  1. Пчеларска секција –   Тодор Спасов
  2. Одељењски вртови –  Светлана Стевановић
  3. Креативне радионице – Станика Панчић
  4. Мали туристички  водичи  и  мали  кустоси –  Селена  Младеновић и Стефана Илић

      Остале  специфичности  Ученичке задруге: Ученичка задруга помаже у набавци наставних средстава као што су школски намештај, екскурзије за ученике слабијег материјалног стања, хуманитарне акције…