ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Министарство  просвете за школску 2023/2024. годину обезбеђује бесплатне уџбенике за ученике основног образовања и васпитања.

 

Право на бесплатне уџбенике, у складу са одговарајућом одлуком Владе Републике Србије, имају следеће категорије ученика:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • ученици који образовно-васпитни рад не остварују по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за прилагођавањем (увећани фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања;
  • ученици са изузетним способностима који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану са проширеним и обогаћеним садржајима, односно по ИОП-у 3;
  • ученици првог и другог разреда који су глуви, а којиима су потребни прилагођени уџбеници у електронском формату, са видео садржајима на српском знаковном језику.

 

 

Уџбеници који су бесплатни:

  1. У првом циклусу (1-4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет;
  2. У друго циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија.