Основно образовање одраслих

За полазнике основног образовања одраслих у матичној школи у Миљковцу и издвојеном одељењу у КПЗ-у почела је нова школска година. ОШ „Лела Поповић” закорачила је шесту годину успешне реализације овог програма основног образовања.