Пројекат “Еко мотивација” – Дан река

Дана 24. 09.2015. год.  у оквиру пројекта ,, Еко мотивација” обележен је  Дан река. Том приликом  одржана је презентација о значају  очувања чистих река и животиња у њој и поред ње. Презентацији су присуствовали сви ученици. Након презентације, ученици 7. и 8. разреда су посматрали и фотографисали  стање реке која протиче кроз село Миљковац  на три  локације. Ученици  су уочили присуство пијавица, пужића, жаба, ситнијих риба. На појединим местима је било отпада, најчешће пластика и гума, што се може видети  на фотографијама.

[slideshow_deploy id=’181′]