Важно је рециклирати

Једна од битних ставки у очувању животне средине је рециклажа. Ученице из Кравља су сировинама које се могу поново искористити дале ново рухо правећи од њих корисне и декоративне предмете.

[slideshow_deploy id=’3754′]