Завршни испит

Ученици осмог разреда и полазници трећег циклуса основног образовања одраслих, у матичној школи у Миљковцу и издвојенoм одељењу у Казнено-поправном заводу у Нишу, полагали су 15, 16. и 17.6.2016.године завршни испит.

15.6.2016.године – српски језик (9-11 часова)

16.6.2016.године – математика (9-11 часова)

17.6.2016.године – комбиновани тест (9-11 часова)